Kindercoaching

Kinderen coachen - HIP Coaching Westland

De kunst van het ontdekken

HIP kindercoaching is laagdrempelig, kortdurend en toekomstgericht. Een coaching traject is gericht op Ontdekken, Ervaren en Doen.

Ontdekken
Je voelt als ouder aan wanneer je kind het moeilijk heeft. Zit jouw kind niet lekker in zijn/haar vel? De weg naar een oplossing begint met deze erkenning: zie je kind zoals het is.

Je gaat waarschijnlijk op zoek naar een oorzaak. Dat gaat niet altijd vanzelf. Er kunnen meerdere redenen zijn waarom jouw kind niet lekker in zijn of haar vel zit. Denk bijvoorbeeld aan: faalangst | pesten | boosheid | onzekerheid | hooggevoeligheid | slaapproblemen | scheiding | problemen op school | angst | verdriet | laag zelfbeeld | hoogbegaafd | gedragsproblemen | rouw | overprikkeling | grenzen aangeven

Ervaren
Het is belangrijk dat een kind zichzelf en zijn eigen kwaliteiten leert kennen. Op die manier kan hij of zij die kwaliteiten goed inzetten om bepaalde doelen te bereiken. Als coach help ik jouw kind daarbij. We maken samen een plan hoe we dit kunnen aanpakken, want de oplossing zit al in het kind zelf. Samen gaan we nieuwsgierig en onderzoekend aan de slag. We leggen de focus niet op het probleem, maar zien het doel waar we naar toe willen. Daarbij adviseer en ondersteun ik ook de ouders.

Doen
‘Vind jij dat je sterk bent, keihard kan fietsen of mooi kan dansen? Laat mij dat maar eens zien!’ HIP Coaching daagt jouw kind uit om trots te kunnen zijn. Ik ontdek en verleg grenzen door activiteiten te ondernemen die het kind wil doen. Hierbij werk ik met verschillende technieken zoals rollenspellen, gesprekjes, creatieve vaardigheden, teken- en spelopdrachten en visualisaties. Ook heb ik mijn licentie voor het COACHEE-spel dat ik vaak inzet.

Kindercoaching - kinderen coachen - HIP Coaching Westland

Het traject van kindercoaching

Als coach ben ik niet bevoegd om een diagnose te stellen van een kind. HIP Coaching focust zich juist op het zien van en het omgaan met.

Vanaf welke leeftijd kunnen kinderen worden gecoacht?

HIP Coaching coacht kinderen vanaf 6 jaar. Maar is jouw kind jonger dan 6 jaar? Ook dan, kan je contact met mij opnemen. Ik help je graag met het beantwoorden van (opvoed)vragen.

Hoelang duurt een traject?

Voor kindercoaching raad ik doorgaans een traject aan van minimaal 3 à 5 sessies. Dit is nodig om de hulpvraag in beeld te krijgen, een doel te stellen waar we naar toe gaan werken en vooral om tips en inzichten te krijgen om daar te komen. We nemen voldoende tijd om te kijken welke handvatten goed werken voor jouw kind.

Meester Kanamori

Meester Kanamori is (een heel bijzondere) onderwijzer in Japan en bekend van de documentaire “Children Full of Life”. Een aanrader, je vindt hem op YouTube.

In zijn visie zegt meester Kanamori het volgende: “Iedereen hoort erbij. En iedereen mag gelukkig zijn. Iedereen is verantwoordelijk voor zichzelf, maar draagt ook verantwoordelijkheid voor anderen. En iedereen is gelijk en mag gehoord worden.” Wat mij betreft een levensvisie!